Bar schema 2024

DatumBardienst 12.45-+/-17.00Bardienst 15.30-20.00Bardienst +/-17.00 tot sluitsnackbarbestuurslid
Mei     
Zat 4 meiFroukje KlimstraTsjitske CasteleinSietske BoschaMinke, DoutzenAlena
Don 9 meiElvira DijkstraMynke HoekstraThys WijtsmaxKlaas Veenstra
Zat 11 meiKerstin v/d Wagen (tot 20.00)Froukje SierksmaKantine om 20.00 geslotenHerald, HennianneMinke
Woe 22 mei  Gerland Braaksma, Maybritt Boonstra (vanaf 17.30) Jeugdbestuur
Vrij 31 mei  Baukje Anna en Joanna jeugdbestuur
Juni     
Zat 8 juniAlena, Liesbeth, Aukje 9.00-16.00Willianne Wijtsma, Ytsje Aline Westra 10.00-14.00Sienna Boonstra, Jeltsje Castelein (vanaf 16.00) Allen
Zat 8 juniDoutzen Wijtsma en Sietske Marije Westra vanaf 10.00    
Zat 15 juniTiny SchregardusMarrit FaberFrederik VeenstraKlaske Hoekstra, Anna DijkstraJelle-Jaap
Zat 22 juniThea WijtsmaSamantha de HaanPrijsuitreiking in de kroegxBennie
Woe 26 juni  Tsjitske Castelein, Emma Dijkstra (vanaf 17.30)xjeugdbestuur
Juli     
Zat 6 juliAlena Boonstra Miriam Westra vanaf 8.30Maybritt Boonstra Hennianne Boonstra vanaf 9.15  Allen
Zat 27 juliCorrie SwartYfke de BoerMargriet DijkstraBieneke, GelbrichEelke
Augustus     
Zat 3 augIngrid HaaksmaAntsje BoonstraKantine tot 18.00 openTheo, AnnaGerm-Hein
Woe 14 augTettie StiemsmaJeannet DijkstraGerben HoekstraxJan-Berend
Zat 24 augTsjitske CasteleinAkke-Griet WijtsmaOane WestraHerald, WilliannePieter-Tseard
September     
Zat 7 sepBieneke StiemsmaRennie LeistraRenze-Jan StiemsmaKlaske, Ytsje AlineSietse
Zat 14 sepSjoerdtje BakkerMaybritt Boonsta, Emma DijkstraSienna Boonstra, Baukje Anna KlimstraMinke, Theo, Pieter-TseardAllen