Contact

Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar: kvwarberbliuwe@outlook.com.

Wanneer het om jeugdzaken gaat, kunt u mailen naar jeugdkvwarberbliuwe@outlook.com

Voor telefonisch contact met onze secretaris Jan Berend Sipma: 0630777031

Adres Kaatsveld: Skyligerwei 19B, 9135 PH Morra