Ale van Kammen partij 2024

Ale van Kammen partij 2024

Onder mooie weersomstandigheden, organiseerde KV Warber Bliuwe uit Moarre-Ljussens, traditiegetrouw op Hemelvaartsdag, de ‘Ale van Kammen partij’, tevens de eerste federatiewedstrijd van het seizoen.

Met maar liefst 69 kaatsers verdeeld over 23 parturen, in 4 klassen, was het hele sportveld nodig om genoeg kaatsvelden klaar te maken. Dit komt mede door een nieuwe proef vanuit de federatie. Naast een A en B categorie bij de Heren, is er dit jaar ook naast een A categorie een B categorie bij de dames. Dit werd vooraf al als positief ontvangen door de kaatsters, en in het veld was dit ook zeker merkbaar, en voor herhaling vatbaar.

Naast vele kaatsers, waren er deze dag ook vele toeschouwers aanwezig, die tevens het mooie sportcomplex van KV Warber Bliuwe mochten aanschouwen, waarbij in het oog springt dat er een kaatsmuur in aanbouw is, die mogelijk halverwege dit seizoen geopend zal worden.

We hopen dat de succesvolle start van het kaatsseizoen, het hele jaar goed door zal zetten, en kijken nu al uit naar de volgende wedstrijden.

Hieronder de uitslagen:

Dames B-klasse

1e Willianne Wijtsma, Martha Lia Kamma en Sietske Boscha
2e Jenny Sipma, Baukje de Vries en Hilda Wissmann

Dames A-klasse

1e Petra Feenstra, Nynke de Vries en Gryte Hoekstra
2e Anke Mollema, Esther Turkstra en Antsje de Vries

Heren A-klasse

1e Gerben Hein Wijtsma, Jan Jelle Jongsma en Riemer Hoekstra
2e Siebe Feenstra, Lolke Dijkstra en Jan Bandstra

Heren B-klasse

1e Willem Elzinga, Jelmer Elzinga en Durk Pieter Hiemstra
2e Jan Berend Sipma, Siemen Zeilinga en Jan Kooistra
3e Jeroen Boonstra, Harald Wiersma en Marthijs Wolbers

Herkansingsronde
1e Waatze de Vries, Jan Pieter Hovinga en Pieter Visser