Eerste KNKB successen een feit

Afgelopen zondag zijn er verschillende leden van onze Kaatsvereniging actief geweest bij de verschillende KNKB wedstrijden. We zijn natuurlijk ontzettend trots dat zo vroeg in het seizoen al heel veel jeugd op de wedstrijdlijsten van de KNKB staan.

Hieronder een opsomming van de prijswinnaars:

3e prijs Tjeerd Jan Boomsma in Boazum bij de Heren 50+ d.e.l. A klasse

1e prijs herkansing Jelle Jan Dijkstra in Menaam bij de Jongens d.e.l.

1e prijs Harke Slagman in Wergea bij de Pupillenjongens d.e.l.

1e prijs herkansing Tessa Wouda in Ysbrechtum bij de pupillenmeisjes d.e.l.

1e prijs Iris Schingenga in Ysbrechtum bij de Pupillenmeisjes regio d.e.l.

1e prijs Klaas Jacob Dijkstra in Leeuwarden bij de Welpenjongens d.e.l.