Overzicht KNKB prijswinnaars tot nu

Onderstaand staan onze leden die in de prijzen zijn gevallen bij de georganiseerde KNKB wedstrijden:

Zondag 5 mei
Reduzum | Jongens del B klasse
3.Monse Hansma | Jelle Jan Dijkstra | Jorrit Bosch
Mantgum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Veerle vd Werff | Doutzen Wijtsma
Herkansing
1.Froukje Anita Lei | Anne Jeltje Mossel
2.Nynke Visser | Tetty Hoekstra
Zondag 12 mei
Tzum | Heren 1e klasse (VF)
2.Johan Sipma | Yoram Elzinga | Jan Tymen Eisma
Minnertsga | Pupillenjongens (DEL)
3.Harke Slagman | Jasper Brunia | Jaysen Zijlstra
Minnertsga | Pupillenmeisjes (Afd)
3.Moarre-Ljussens
(Marrit Hoekstra | Doutzen Wijtsma | Tessa Wouda)
  Zondag 19 mei
Wommels | Meisjes B klasse
1.Minke Tjalsma | Amber Goedbloed | Gelbrich van der Leest
Marsum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Lyset Westra | Doutzen Wijtsma
2.Tessa Wouda | AnneLyn Keegstra
Marsum | Pupillenmeisjes C klasse
Herkansing
1.Vere Kok | Anna Jeltje Mossel
25 en 26 mei
Wommels | Heren 50+ del A klasse
Herkansing
1.Tjeerd Jan Boomsma | Hans Felkers | Jacob Kamstra
Tzum | Pupillenmeisjes del ( Prinsessenpartij)
Herkansing
2.Iris Schingenga | Tessa Wouda
1 en 2 juni
Bitgum | Pupillenjongens A klasse
2.Harke Slagman | Meinte van der Zwaag
Bitgum | Pupillenmeisjes A klasse
2.Marte Wassenaar | Doutzen Wijtsma
Bitgum | Pupillenmeisjes C klasse
2.Rosalie ten Brink | Iris Schingenga
Dronryp | Heren Hoofdklasse vf
3.Johan Sipma | Yoram Elzinga | Jan Tymen Eisma
8 en 9 juni
Moarre | Heren hoofdklasse
1.Johan Sipma | Allard Hoekstra | Erwin Zijlstra
Nijewier | Heren 50+ B klasse
2.Tjeerd Jan Boomsma | Age van der Goot | Johan van der Veen
Huizum | Jongens B klasse
3.Jelte de Jong | Cas Nijman | Jelle Jan Dijkstra
Bolsward | Pupillenmeisjes afdeling
1.Moarre-Ljussens ( Iris Schingenga | Doutzen Wijtsma | Tessa Wouda)
Bolsward | Pupillenmeisjes opstap
3.Esther Lootsma | Anna Jeltje Mossel