Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Eerste ledenpartij 2016:

 

Prachtige kaatsmiddag in Morra-Lioessens.

Afgelopen zaterdag is het kaatsseizoen weer losgebarsten bij de KV Warber Bliuwe. Sponsors van deze wedstrijd waren Dekema Kempenaar schilders, en T. Klimstra.
Waar vooraf koud weer werd gevreesd, was er een heerlijk lentezonnetje aanwezig op het sportveld “tusken de doarpen”.  Ook was er veel deelname, er waren ongeveer 60 kaatsers actief op deze prachtige zaterdag. Er werd door jong en oud volop gestreden voor de prijzen.

Bij de kabouters werd er een competitie gekaatst, hier was het partuur van Thijs de Winter en Ytsje Aline Westra de sterkste. De 2e prijs was voor Jan Willem Cuperus en Ninte Ozenga.
In de B-jeugd was deze partij het partuur van Folkert Jelmer Visser, Emma Dijkstra en Remco de Haan de sterkste, zij wonnen al hun partijen. De 2e prijs was voor Albert Vogel en Anniek Hoekstra.
Bij de A-jeugd was de 1e prijs voor Johan Sipma en Gerjanna Visser, de 2e prijs voor Douwe Dijkstra en Petra Feenstra en de 3e prijs voor Arjen Schregardus en Siënna Boonstra.

Bij de senioren (A en B klas en dames) waren er maar liefst 9 parturen deze dag. Hier werd ook zeer fanatiek gekaatst. De verliezersronde werd gewonnen door Douwe Hiemstra, Renze Stiemsma en Jan Jippe Holwerda. De 2e prijs in de verliezers ronde was voor Jan Jacob Klimstra, Minne Dijkstra en Margriet Wijtsma. In de winnaarsronde was het partuur van Gerben Hein Wijtsma, Jan Dijkstra en Herald Boonstra het sterkst, zij wonnen dan ook in een spannende finale van Bouwe Stiemsma, Jacob Jongeling en Carlo Spielmann. Verder was er nog een 3e prijs voor Meindert Lieuwe Jansma, Hendrik Feenstra en Simon Jan Mol. Al met al was het een zeer fraaie kaatsmiddag in Morra-Lioessens.

Aanstaande donderdag 5 mei organiseert de KV Warber Bliuwe de traditionele Ale van Kammen partij.

Klik hier voor meer foto's!