Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Heren 2de Klasse bij KV Warber Bliuwe

Ondanks de geringe deelname werd er de gehele dag in Morra Lioessens door de 2de klassers goed gekaatst. De finale werd verkaatst tussen de parturen Douwe Anema uit Nes, Willem Heeringa uit Tzummarum en Krijn Hiemstra uit St. Annaparochie en het partuur van Mannes van Weert uit Leeuwarden, Rein Hiemstra uit st. Annaparochie en Jelte Visser uit Sexbierum. Het werd een spannende partij waarbij de meeste eersten op 6-6 werden verkaatst. Uiteindelijk wist het partuur van Douwe Anema cs. met 5-4 en 6-4 de eerste prijs te winnen. De derde prijs werd gewonnen door het partuur Wiebe Wessel Bos uit Anjum, Gerben Hein Wijtsma uit Lioessens en Arjen van der Zee uit Firdgum.