Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ledenpartij K.V. "Warber Bliuwe" met jeugd
Sponsor: A de Jong/GMG

Afgelopen zaterdag stond de tweede  ledenpartij van K.V. Warber Bliuwe uit Morra-Lioessens op het programma. Deze A de Jong/GMG partij, bestond uit een DEL partij voor de jeugd en een Vrije Formatiepartij voor de senioren.

Bij de welpen/pupillen stonden 11 parturen op de lijst. In de herkansing wonnen Grytsje Slagman en Folkert Vogel de finale van Alena Boonstra en Petra Feenstra. De derde prijs was voor Christine Spyksma en Douwe Dijkstra. In de finale kaatsten Arjen Schregardus en Jacob Klaas Dijkstra een spannende partij tegen Rianne Haaima en Marco Wouda. Eerstgenoemden wisten uiteindelijk de finale te winnen en gingen daardoor met de krans naar huis.

Bij de categorie schooljeugd/jeugd deden 7 tweetallen mee. De herkansing werd gewonnen door Tjerk Holwerda en Eline de Haan. De finale werd een zeer spannende partij, welke pas op de stand 5-5 en 6-6 eindigde. Jacco van Omme en Siebe Feenstra werden de uiteindelijke winnaars. Jan Jippe Holwerda en Bettie Wiegersma moesten genoegen nemen met de tweede prijs.

Bij de Senioren/Dames stonden 10 parturen op de lijst in een vrije formatie partij. De tweede prijs in de herkansing ging naar Jelle Jaap Stiemsma, Petra van Omme en Klaas Dijkstra. Zii verloren de finale van Gerben Hoekstra, Margriet Wijtsma en Jacob Wijtsma. De derde prijs ging naar het partuur van Jan Jacob Klimstra, Jeannet de Graaf en Minne Dijkstra. De finale ging tussen de parturen Bouwe Stiemsma, Froukje Klimstra en Carlo Spielman tegen Gerben Hein Wijtsma, Antje Boonstra en Eelke Sipma. Laatstgenoemden wisten deze finale met 5-1 en 6-2 te winnen.