Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

2e Ledenpartij K.V. "Warber Bliuwe" met jeugd

Afgelopen zaterdag hield K.V. Warber Bliuwe uit Morra Lioessens haar tweede ledenpartij.
Bij de jeugd werd er in 3 verschillende categorieën gekaatst. De zes partuur kabouters kaatsten maar liefst 5 keer zodat alle parturen een keer tegen elkaar kaatsten. De eerste prijs ging naar Daniel Wouda en Baukje Anna Klimstra, de tweede prijs naar Gea Sipma en Jelle Jan Dijkstra terwijl Albert Vogel en Hennianne Boonstra de derde prijs wonnen.

Bij de B-jeugd stonden ook zes partuur op de lijst. Hier werd in 2 poules een competitie gespeeld. Uiteindelijk stonden de parturen Johan Sipma en Elisabeth Schregardus in de finale tegen Douwe Dijkstra en Folkert Jelmer Visser. Het partuur van Johan en Elisabeth wisten deze finale te winnen met 5-3 en 6-6.

De A-jeugd kaatste met vijf parturen op de lijst een competitie. Hier wonnen Jan Berend Sipma en Gerjanne Visser de eerste prijs en ging de tweede prijs naar Siebe Feenstra en Femke Slagman.

Bij de senioren stond dit keer een vrije formatie  partij op het programma. Er stonden 6 parturen op de lijst. Na drie keer kaatsen bleek het partuur van Mynke Hoekstra, Jippe Holwerda en Renze Stiemsma de meeste punten te hebben behaald en daarmee de eerste prijs en de daarbij behorende krans. De tweede prijs ging naar Margriet Wijtsma, Tjerk Holwerda en Marten Jetze Hoekstra.

De eerstvolgende wedstrijd die op de agenda staat van K.V. Warber Bliuwe is de Heren Hoofdklasse Partij op zaterdag 13 juni.