Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

KNKB Senioeren del/30+ del

Ook in Morra/Lioerssens was het vandaag heet. Maar de grasmat, die gister nog was beregend, lag er prima bij. De deelname was vandaag matig maar door het samenvoegen van de senioren en de senioren 30+ stonden er toch nog negen parturen op de lijst. De lotingsploeg had mooie evenwichtige parturen geloot, waardoor er soms spannend gekaatst werd. De halve finale ging tussen partuur 7: Marinus Grond, Douwe Hiemstra en Douwe Wierstra tegen partuur 2: Teun v.d. Molen, Bauke Triemstra en Wytse Kuipers. Deze partij werd gewonnen met 5-3 6-0 door partuur 2 mede door het sterke opslaan van Bauke Triemstra.

In de Finale traden zij aan tegen partuur 4: Hille Saakstra , Gerben Hein Wijtsma en Elgar Boersma. Door een staand nummer in de halve finale leek dit partuur uitgeruster dan partuur 2. Zij namen dan ook snel en met goed spel een 5-0 voorsprong. Dit was echter niet voldoende voor de eindoverwinning want partuur 2 begon aan een inhaal race en won uiteindelijk met 5-5 6-2 de finale.