Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

57e Rommert Zijlstra kaatspartij te Morra-Lioessens

Op de 5e woensdag in Juli kon de 167e PC niet worden verkaatst, doch mocht deze dag Warber Bliuwe zijn 57e Rommert Zijlstra kaatspartij houden.

Het weer was de organisatie wel eens gunstiger gezind geweest, echter mochten de kaatsers en het veelvuldig aanwezige publiek toch genieten van het mooie en spannende kaatsspel.

Het kaatsspel werd verdeeld over 4 klassen, de heren A- en B-klasse, dames en jeugd 14-16 jaar.

De jeugd 14-16 jaar kaatsen de zes opgegeven kaatsers een individueel klassement. Na drie gekaatste omlopen wist Douwe Dijkstra uit Morra al de wedstrijden te winnen, en met glans de krans in ontvangst mocht nemen. Voor het bepalen van de 2e prijs moest het kaatsbestuur van Warber Bliuwe de rekenmachine opzoeken. Zowel de voor- als tegeneersten van Lysanne Koree uit Anjum en Fredau Kuipers uit Holwerd bleken gelijk. Het aantal tegen-punten moest uit maken wie de 2e prijs in ontvangst mocht nemen. Fredau had minder punten tegen en mocht de 2e prijs in ontvangst nemen.

Bij de heren B-klasse streden zeven parturen om de zege. In de verliezersronde mocht het partuur van Jasper van der Veen uit Damwoude, Thys Wytsma uit Lioessens en Nanne Stiemsma uit Anjum na een 5-5 6-2 zege de 1e prijs van de verliezers in ontvangst nemen. De finale in de winnaarsronde werd beslist om een stand van 5-3 6-2. De routiniers Louis Keegstra uit Nes en Tjeerd Jan Boomsma uit Morra wonnen met hun jeugdige maat Simon Jan Mol uit Niawier de eerste prijs. Ze wonnen van het partuur van Klaas Johan Koree en Jan Pieter Hovinga uit Anjum en Marten Groen uit Paesens.

De heren A-klasse mochten net zoals de jeugd een individueel klassement verkaatsen. De vakantie en concurrentie van andere partijen deed er voor zorgen dat er vijf kaatsers zich hadden opgegeven. De bedreven kaatser Sip Jaap Bos uit Groningen wist al de drie wedstrijden te winnen en mocht de krans in ontvangst nemen. Jan Jelle Jongsma uit Damwoude wist de 2e prijs te winnen.

De mooiste wedstrijden werden deze kaatsdag verkaatst bij de dames. 6 parturen streden om de zege, en deden zij onder oog van het publiek met veel verve. De kaatsfederatie Dongeradeel e.o. mag ontzettend tevreden zijn met de kwaliteiten die de dames lieten zien. De strijd om de derde prijs ging tussen de parturen van Petra Feenstra uit Morra, Esther Turkstra uit Dokkum, Berber Rinskje Ferwerda uit Holwerd en Hilde Seepma uit Damwoude, Janna van der Kooi uit Ternaard en Mynke Hoekstra uit Lioessens. Met een uitslag van 5-4 en 6-4 wist het partuur van Petra Feenstra cs. de winst naar zich toe te trekken. De finale was er één uit het boekje voor het publiek. Eersten die om-en-om werden verdeeld, waarbij het leek dat partuur Anke Mollema uit Nes, Amarins Meindertsma uit Holwerd en Gryte Hoekstra uit Ternaard bij een 5-5 6-2 voorsprong de zege kon pakken. Maar hier dachten de drie zeer jonge tegenstandsters anders over. Zij hadden een zeer mooi slot in petto die resulteerde tot 'alles aan de hang' en de beslissende slag in het voordeel voor Jantine Rozema uit de Falom, Tineke Terpstra uit Oosternijkerk en Antje de Vries uit Anjum.

Het kaatsbestuur van Warber Bliuwe mag terug blikken op een geslaagde 57e Rommert Zijlstra partij, deze editie gaat niet in de boeken zoals zijn voorgangers in de jaren '80 met 100 kaatsparturen, dit aantal zal nooit meer worden overtroffen. Er is voldoende jong-talent in de regio voor de komende edities van deze wedstrijd. De eerste 25 edities gesponsord door de naamgever van deze wedstrijd, de opeenvolgende edities door waardig sponsor Faber Installatietechniek uit Oosternijkerk