Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Eerste ledenpartij 30 April 2022:

Uitslagen:

Kabouters:

1e prijs Pytsje Marije Klimstra, Jorn Schingenga & Gryte Marrit Hoekstra

 

Welpen 1e jaars::

1e prijs Sjouke Geart Boersma & Marrit Hoekstra

2e prijs Femke vd Wagen & Klaas Jacob Dijkstra

 

Welpen 2e jaars::

1e prijs Tessa Wouda & Doutzen Wijtsma

2e prijs Tetty Hoekstra & Jelmer Faber

 

Pupillen:

1e prijs Nynke vd Leest & Harke Slagman

 

Schoolmeisjes:

1e prijs Ytsje Aline Westra

2e prijs Gelbrich vd Leest

 

Senioren

1e prijs Gerjanna Visser, Siebe Feenstra & Rick Borsje

2e prijs Gea Sipma, Jan Berend Sipma & Gerben-Hein Wijtsma