Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Eerste seniorenledenpartij 2021:

Ledenpartij Senioren 5 Juni K.V. Warber Bliuwe

Eindelijk is het weer zover. De corona worden we langzaam de baas, en alles lijkt weer een beetje richting het oude normaal te trekken. Zo mocht K.V. Warber Bliuwe de Hoofdklasse heren en dames helaas nog niet ontvangen op het sportveld, maar kon het de leden wel de eerste ledenpartij voor de senioren bieden!

Bij de heren werden de A-Klasse en de B-Klasse samengevoegd en stonden er 5 parturen op papier. In deze klasse werd er gekaatst in een Belgische competitie verband. Dat houdt in dat er door elk partuur 2 omlopen wordt gekaatst. De 2 parturen met de meeste punten zullen daarna nog een finale verkaatsen.

De winnaars bij de heren waren Gerben Hein Wijtsma, Herald Boonstra en Arjen Schregardus. Zij waren in de finale met 5-2 te sterk voor Sytse Koree, Renze Stiemsma en Simon Jan Mol.

Bij de dames mochten we 10 leden verwelkomen. Deze kaatsten met hetzelfde systeem als bij de heren, maar dan in 2-tallen. Bij de dames waren de winnaars Petra Feenstra en Hilda Wissmann. Zij wonnen de finale van Linda Post en Antje Boonstra met 5-1.

.