Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Freunen fan K.V. Warber Bliuwe

 

Het is een aantal jaren geleden dat wij, een aantal initiatiefnemers uit onze dorpen, de club freonen fan van de kaatsvereninging Warber Bliuwe oprichtten. Dit om geld te genereren voor het kaatsen en hiermee de kaatssport te stimuleren. Inmiddels telt de club freonen fan 139 leden. Ons bestuur bestaat uit: Adol Braaksma, Johan Dijkstra, Marten Jetze Hoekstra, Theo Schregardus, Eelke Sipma en Renze-Jan Stiemsma.

Er werd door ons begonnen met brainstormsessies: waar is behoefte aan? Als eerste besloten we een kar/aanhanger te maken voor materialen. Het is altijd veel werk om banken en telegrafen, prullenbakken, kwaad-palen, etc. bij het veld langs te zetten en op te halen dus vandaar dit eerste project. De materialenkar wordt voortgetrokken door een tuintrekker die tevens dienst doet om diverse stukken gras te maaien. In het voorjaar van 2019 is dit gerealiseerd.

Voor het seizoen 2020 werd bedacht dat een aantal parasols voor de kantine wenselijk zou zijn. Dit heeft geresulteerd in een viertal grote parasols die het complete terras overdekken.

Voor het seizoen 2021 hebben wij als freunen fan, een bijdrage geleverd aan trainingstenues voor de jeugdleden. Deze zullen het aankomend seizoen worden gedragen door de jeugdige kaatsers om een uniform beeld op ons kaatsveld te creëren.

Wij hopen voor de toekomst in verschillende opzichten bij te dragen aan onze kaatsvereniging en hierdoor deze mooie sport te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Freonen fan K.V. Warber Bliuwe