Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Jeugdleden + Pearkekeatsen 9 September 2023:

Uitslagen:

Kabouters:

1e prijs Janna Nynke Dijkstra & Larah de Haan

 

Welpen:

1e prijs winnaars Marijn Kuipers & Jorn Schingenga

2e prijs winnaars Anna Jeltsje Mossel & Marrit Hoekstra

1e prijs verliezers Klaas Jacob Dijkstra & Hannah Dijkstra

2e prijs verliezers Femma Dijkstra & Tess Faber

 

Pupillen:

1e prijs Harke Slagman & Doutzen Wijtsma

2e prijs Arno Johannes Boersma & Gerke Dijkstra

 

Schooljeugd:

1e prijs Nynke vd Leest & Jelle Rosier

 

Pearkekeatsen:

A-klas:

1e prijs winnaars Gerben Hoekstra & Mynke Hoekstra

2e prijs winnaars Johan Dijkstra & Gerjanna Visser

1e prijs verliezers Gerben Hein Wijtsma & Jenny Sipma

2e prijs verliezers Douwe Hiemstra & Hilda Wissmann

 

B-klas:

1e prijs winnaars Hessel Wilman & Esther Sytsma

2e prijs winnaars Thys Wytsma & Froukje Sierksma

3e prijs winnaars Wilbert Hiemstra & Kerstin van der Wagen

3e prijs winnaars Thomas Raap & Christine Spijksma

1e prijs verliezers Douwe de Vries & Alena Boonstra

2e prijs Verliezers Mient Schregardus & Gelbrich van der Leest