Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Jeugd ledenpartij K.V. "Warber Bliuwe" op 12 September 2020

Zaterdag 29 Augustus werd er op het sportveld tussen Morra en Lioessens een jeugdledenpartij verkaatst in mooie omstandigheden.

 

Kabouters:

1e prijs Tetty Hoekstra

2e prijs Wiltsje Gerben Klimstra

3e prijs Gerke Dijkstra

 

Welpen:

1e prijs Harke Slagman & Tessa Wouda

2e prijs Jente Hoekstra & Jelmer Faber

3e prijs Sietske Marije Westra & Doutzen Wijtsma

 

Pupillenjongens en schooljongens:

1e prijs Jelle Jan Dijkstra & Jurre Bakker

 

Schoolmeisjes en meisjes:

1e prijs Gea Sipma & Nina Mara Dijkstra

2e prijs Hennianne Boonstra & Jeltsje Castelein

3e prijs Anna Dijkstra & Ytsje Aline Westra