Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Jeugd ledenpartij K.V. "Warber Bliuwe" op 29 Augustus 2020

Zaterdag 29 Augustus werd er op het sportveld tussen Morra en Lioessens een jeugdledenpartij verkaatst in natte omstandigheden.

 

Kabouters:

1e prijs Iris Schinginga

2e prijs Gerke Dijkstra

3e prijs Wiltsje Gerben Klimstra

4e prijs Tetty Stiemsma

 

Welpen:

1e prijs Jente Hoekstra & Merwin Koree

2e prijs Harke Slagman & Renze Stiemsma & Jorik Kuipers

3e prijs Esger Ozenga & Tessa Wouda

 

Pupillen:

1e prijs Frederik Slagman & Nynke vd Leest

2e prijs Jeltsje Castelein & Emma Koree

3e prijs Ytsje Aline Westra & Anna Dijkstra & Jenne Willem Dekema

 

Schoolmeisjes en schooljongens:

1e prijs Jelle Jan Dijkstra & Remco de Haan

2e prijs Gea Sipma & Hennianne Boonstra