Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Jeugd ledenpartij K.V. "Warber Bliuwe" op 29 Augustus 2020

Zaterdag 29 Augustus werd er op het sportveld tussen Morra en Lioessens een jeugdledenpartij verkaatst in natte omstandigheden.

 

Kabouters:

1e prijs Iris Schinginga

2e prijs Gerke Dijkstra

3e prijs Wiltsje Gerben Klimstra

4e prijs Tetty Stiemsma

 

Welpen:

1e prijs Jente Hoekstra & Merwin Koree

2e prijs Harke Slagman & Renze Stiemsma & Jorik Kuipers

3e prijs Esger Ozenga & Tessa Wouda

 

Pupillen:

1e prijs Frederik Slagman & Nynke vd Leest

2e prijs Jeltsje Castelein & Emma Koree

3e prijs Ytsje Aline Westra & Anna Dijkstra & Jenne Willem Dekema

 

Schoolmeisjes en schooljongens:

1e prijs Jelle Jan Dijkstra & Remco de Haan

2e prijs Gea Sipma & Hennianne Boonstra