Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Ledenpartij 12 Juni 2021

Uitslagen:

Kabouters en welpen:

1e prijs winnaars Sjouke Geart Boersma, Iris Schingenga

2e prijs winnaars Wiltsje Gerben Klimstra, Jenny Boersma

1e prijs verliezers Tetty Hoekstra, Einte Stiemsma

2e prijs verliezers Klaas Jacob Dijkstra, Femke van der Wagen

 

Welpen:

1e prijs Jelmer Faber, Sietske Marije Westra

2e prijs Merwin Koree, Jorik Kuipers

 

Welpen- & Pupillen jongens:

1e prijs Frederik Slagman, Esger Ozenga

2e prijs Harke Slagman, Marwin Boonstra

 

Pupillen- & Schoolmeisjes:

1e prijs Gelbrich van der Leest, Jeltsje Castelein

2e prijs Anna Dijkstra, Willianne Wijtsma