Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Ledenpartij 19 Juni 2021:

Afgelopen zaterdag werd er door K.V. Warber Bliuwe weer een ledenpartij georganiseerd. 's Morgens werd het speelveld "Tusken de Doarpen" weer volgelegd met speelvelden door de trouwe vrijwilligers, zodat er 's middags vol op gestreden kon worden om de prijzen. En gestreden werd er door de meer dan 75 leden die zich hadden aangemeld voor deze partij.

Jong en oud vochten voor wat ze waard waren om met de kransen huiswaarts te keren maar uiteindelijk gingen de prijzen naar:

Kabouters:

1e prijs Klaas Jacob Dijkstra, Marrit Hoekstra
2e prijs Einte Stiemsma, Tess Faber

Welpen 1:

1e prijs Tessa Wouda, Anne Castelein
2e prijs Jelmer Faber, Reindert Heeringa

Welpen 2:

1e prijs Arno Johannes Boersma, Merwin Koree
2e prijs Jente Hoekstra, Doutzen Wijtsma

Pupillen- /schooljongens:

1e prijs Jelle Jan Dijkstra

Pupillen meisjes:

1e prijs Ytsje Aline Westra, Willianne Wijtsma
2e prijs Gelbrich van der Leest, Amber Dijkstra

Meisjes:

1e prijs Gea Sipma

Heren A:

1e prijs Simon Jan Mol, Arjen Schregardus, Johan Sipma
2e prijs Siebe Feenstra, Jacob Klaas Dijkstra, Auke Boomsma

Heren B:

1e prijs Klaas de Haan, Jacco van Omme, Tjeerd Jan Boomsma
2e prijs Jelmer Heeringa, Herald Boonstra, Johan Dijkstra

Dames:

1e prijs Linda Post, Hilda Wissmann
2e prijs Margriet Wijtsma, Sietske Boscha, Antsje Boonstra

Al met al was het weer een geslaagde ledenpartij die werd gesponsord door: J.S. de Haan, Klimstra Infra Techniek & Onderhoudsbedrijf S. Faber