Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Gezamelijke ledenpartij K.V. "Warber Bliuwe" met Anjum en Paesens/Moddergat 18 Juli 2020

Het kaatsseizoen is alweer volop opgang, en zo mocht KV Warber Bliuwe alweer hun derde wedstrijd van het jaar organiseren. Dit keer gaat het om een gezamelijke ledenpartij met KV Klaas Thomas Anjum en KV Thomas Prins Paesens/Moddergat.

Gezien de bouwvak net is begonnen, waren er toch nog 36 kaatsers, 12 bij de dames en 24 bij de heren. Bij de dames waren 4 partuur en werd er in competitie verband gekaatst. Alena Boonstra, Jeltsje Koree en Andrea Visser wonnen de laatste partij nog met 5-0 waardoor zij op 11 eersten kwamen. Helaas was dit net niet genoeg en ging de 2e prijs met 13 eersten naar Petra Feenstra, Jenny Sipma en Jitske Hovinga. De 1e prijs werd overtuigend gewonnen door de dames Elizabeth Zijlstra, Froukje Sierksma en Antsje de Vries. Zij wonnen alle partijen

Bij de heren stonden 8 parturen te popelen om met de krans naar huis te gaan. Hierbij werd een winnaars en verliezersronde gekaatst. In de verliezersronde was het partuur Harm Klaas Visser, Yorrick Elzinga en Nanne Stiemsma te sterk voor Jan Berend Sipma, Siemen Zeilinga en Meindert Jansma. Zij wonnen deze partij met 5-4

Bij de winnaarsronde spande het er nog eventjes om in de finale. Partuur 2 nam de leiding en kwam op een mooie voorsprong van 4-2. Helaas bleef het voor hun bij deze 4 eersten en verloren zij de partij met 4-5 0-6. Met een fantastische opslagbal veraste Jan Tijtsma de achterinse Wiebe Dijkstra. de 2e prijs ging naar Jelle Visser, Thys Wijtsma en Wiebe Dijkstra. de 1e prijs was voor Magchiel Faber, Berend de Jong en Jan Tijtsma