Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Nieuwe afdelingsshirts

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn wij onze vaste sponsoren Plafondbedriuw Noard Fryslân en Holwerda en zn. zeer erkentelijk voor de bijdrage aan onze nieuwe afdelingsshirts.

Op de foto ziet u namens PNF; directeur/eigenaar Gerben Hoekstra en namens Holwerda en zn. Tsjerk, Jippe en Jan Jippe Holwerda.

Onze jeugdleden; Jeltsje Castelein, Williane Wijtsma en Ytsje Aline Westra

Onze seniorenleden; Johan Sipma, Auke Boomsma, Siebe Feenstra

Geflankeerd door trainers Klaas Veenstra en Gerben Hein Wijtsma

Dank aan Muta voor de mooie uitvoering en Jacob Wijtsma voor de genomen foto's