Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ouder Kind 13 Mei 2022

Uitslagen:

Kabouters:

1e prijs winnaars Jorn Schingenga & Hilda Wissmann

2e prijs winnaars Wiebe Johan Westra & Wiebe Westra

1e prijs verliezers Pytsje-Marije Klimstra & Leonard Klimstra

 

Welpen 1e jaars:

1e prijs Klaas-Jacob Dijkstra & Jeannet Dijkstra

2e prijs Lieke Wijtsma & Jacob Wijtsma

 

Welpen 2e jaars:

1e prijs Doutzen Wijtsma & Gerben-Hein Wijtsma

2e prijs Tessa Wouda & Marco Wouda

3e prijs Tetty Hoekstra & Gerben Hoekstra

1e prijs verliezers Wiltsje Gerben Klimstra & Froukje Klimstra

2e prijs verliezers Tjerk de Jong & Age de Jong

 

Pupillen:

1e prijs Sietske Marije Westra & Oane Westra

2e prijs Marwin Boonstra & Jeroen Boonstra

3e prijs Jente Hoekstra & Herwin Hoekstra

1e prijs verliezers Frederik Slagman & Grytsje Slagman

2e prijs verliezers Jenne Willem Dekema & Willem Dekema

'

Schooljeugd:

1e prijs Amber Dijkstra & Jan-Willem Hoekstra

2e prijs Willianne Wijtsma & Simon Jan Mol

3e prijs Hennianne Boonstra & Herald Boonstra

1e prijs verliezers Ytsje Aline Westra & Maaike Brouwer

2e prijs verliezers Anna Dijkstra & Aukje Dijkstra