Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ouderkind partij 12 Mei 2023:

Uitslagen:

Kabouters:

1e prijs Janna Nynke Dijkstra & Jeannet Dijkstra

2e prijs Larah de Haan & Jan Simon de Haan

3e prijs Pytsje Marije Klimstra & Froukje Klimstra

1e prijs verliezers Annelieke Boersma & Andries Boersma

2e prijs verliezers Frits Dijkstra & Margriet Dijkstra

 

Welpen:

1e prijs Klaas Jacob Dijkstra & Minne Dijkstra

2e prijs Iris Schingenga & Durk Pieter Hiemstra

3e prijs Lieke Wijtsma & Jacob Wijtsma

1e prijs verliezers Jorn Schingenga & Douwe Hiemstra

2e prijs verliezers Wiebe Johan Westra & Wiebe Westra

 

Pupillen:

1e prijs Esger Ozenga & Jan Jacob Klimstra

2e prijs Tessa Wouda & Daniël Wouda

3e prijs Harke Slagman & Edzer Slager

1e prijs verliezers Tetty Hoekstra & Gerben Hoekstra

2e prijs verliezers Doutzen Wijtsma & Margriet Wijtsma

 

Schooljeugd:

1e prijs Ytsje Aline Westra & Oane Westra

2e prijs Willianne Wijtsma & Gerben Hein Wijtsma