Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Slotpartij 10 September 2022:

Uitslagen:

Kabouters:

1e prijs Pytsje Marije Klimstra & Jorn Schingenga

2e prijs Wiebe Johan Westra, Olger Notenbomer & Femma Dijkstra

 

Welpen:

1e prijs Doutzen Wijtsma & Jorik Kuipers

2e prijs Iris Schingenga & Wiltje Gerben Klimstra

3e prijs Klaas Jacob Dijkstra & Marrit Hoekstra

1e prijs verliezersronde Einte Stiemsma & Tessa Wouda

2e prijs verliezersronde Tjerk de Jong & Tess Faber

 

Pupillen:

1e prijs Jente Hoekstra & Sietske Marije Westra

2e prijs Merwin Koree, Almer Notenbomer & Frederik Slagman

 

Schooljeugd:

1e prijs Ytsje Aline Westra & Amber Dijkstra

2e prijs Gelbrich v/d Leest & Anna Dijkstra

 

Kneuzen:

1e prijs Klaas Jenne Wouda (kening), Aukje Dijkstra & Sieger Boonstra

2e prijs Renze-Jan Stiemsma, Gerben Teitsma & Anneke Slagman

 

A-Klas:

1e prijs Bouwe Stiemsma & Simon Jan Mol

2e prijs Oane Westra & Gerben-Hein Wijtsma

 

B-Klas:

1e prijs Iepe Dijkstra, Jacob Jongeling & Adol Braaksma

2e prijs Rick Borsje, Herald Boonstra & Douwe de Vries

 

Dames:

1e prijs Gea Sipma, Alena Boonstra & Jeannet Dijkstra

2e prijs Siënna Boonstra, Hilda Wissmann & Froukje Sierksma