Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Tweede ledenpartij 2021:

Afgelopen zaterdag was er weer volop beweging op het sportveld "tusken de doarpen".
Er werd gekaatst door jonge talenten tot 27 jaar, de deelname liep zo voorspoedig, dat het hele veld weer gevuld was met kaatslijnen.

Eindelijk weer mooi weer en enthousiaste vrijwilligers op het kaatsveld, helaas nog zonder echt publiek, maar het ziet ernaar uit dat we in de zeer nabije toekomst weer een mooie ledenpartij kunnen organiseren voor jong en oud.

De foto's spreken voor zich, en K.V. Warber Bliuwe hoop ondanks de late start, er toch nog een prachtig seizoen van te maken.

Uitslagen:

Kabouters:

1e prijs Klaas Jacob Dijkstra, Lieke Wijtsma

2e prijs Einte Stiemsma, Marrit Hoekstra

 

Welpen:

1e prijs Wiltsje Gerben Klimstra, Sanne Heeringa

 

Pupillen meisjes:

1e prijs Ytsje Aline Westra, Emma Koree

 

Pupillen jongens:

1e prijs Niek Dijkstra, Jurre Bakker

 

Jongens:

1e prijs Marco Wouda

2e prijs Daniël Wouda

 

Dames/Meisjes:

1e prijs Petra Feenstra, Saakje Wiegersma

2e prijs Sietske Bosscha, Gea Sipma

 

Junioren & Jong volwassenen

1e prijs Johan Sipma, Jacob Jongeling

2e prijs Arjen Schregardus, Jan Berend Sipma

.