Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Accommodatie

 

 

 

Op zaterdag 28 april 2012, heeft de kaatsvereniging, samen met de jeugd een compleet nieuw complex geopend. De accommodatie bestaat uit twee delen, een kaats kantine en een jeugdhonk. Deze ruimtes zijn gescheiden door een wand bestaand uit losse panelen. Op deze manier kan er na overleg door beide betrokken partijen beslist worden of de wand open of dicht gaat, zodat er een grotere ruimte beschikbaar wordt.

 

 

Deze foto is gemaakt tijdens de bouw op 3 december.

 

Hieronder een briefje die alle inwoners van Morra en Lioessens hebben gekregen (kunnen verwachten):

DOARPSNIJS MOARRE-LJUSSENS

Januari 2010 Geachte dorpsbewoner, Sinds medio-eind 2009 is een commissie aan het onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om een jeugdhonk te realiseren op het sportveld tussen Morra en Lioessens, eventueel in combinatie met de kaatskantine. De commissie bestaande uit leden van de sportstichting, dorpsbelangen Morra en Lioessens, kaatsvereniging en een afvaardiging van de jeugd heeft in combinatie met de gemeente Dongeradeel al redelijke stappen gezet tot een (ver-)bouwontwerp. In dit plan wordt tevens de aanpassing van de huidige kleedgelegenheid meegenomen.

Tijdens de komende jaarvergaderingen van bovenstaande verenigingen omstreeks februari/maart zullen de schetsontwerpen zijn uitgewerkt en worden de plannen verder toegelicht. Berichtvorming met betrekking tot vergaderdata ontvangt u huis-aan-huis.

Met vriendelijke groet,

Commissie jeugdhonk en sportonderkomen

 

 


De oude:'De Letste Stuit'