Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ale van Kammen partij:

Ieder jaar wordt op Hemelvaartsdag de Ale van Kammenpartij georganiseerd door KV “Warber Bliuwe”. Zo werd er ook dit jaar op donderdag 2 juni door ruim 75  kaatsers op het sportveld tussen Morra en Lioessens gekaatst onder de noemer van een federatie partij. Het toch al gezellige sportveld kreeg nog meer sfeer door de aankleding van de catering en vele banken rondom het veld. Ook het prachtige weer droeg bij aan deze geweldige dag. Door het vele publiek waren er in alle categorieën vele spannende parijen te volgen. Er werd sportief maar fanatiek gestreden om de altijd weer fel begeerde krans.

Bij de Heren A klas werd de finale gewonnen door Sip Jaap Bos uit Anjum, Wiebe Wessel Bos uit Anjum en Jelle Jaap Stiemsma uit Lioessens. Zij wonnen met 5-1 en 6-0 van de tweede prijs winnaars: Willem Elzinga uit Moddergat, Oane Dijkstra uit Nes en Douwe Anema uit Nes. Thomas Hiemstra uit Wierum, Sjouke Hylkema uit Buitenpost en Gerben Hein Wijtsma uit Lioessens wonnen de eerste in de verliezersronde.

In de Heren B klas werd de finale met 5-3 en 6-4 gewonnen door het partuur van Jaap Klijnstra uit Morra, Meindert Jansma uit Metslawier en Jelle Visser uit Lauwersoog. Zij wonnen dit van Willem Zeilmaker uit Paesens, Renze Stiemsma uit Lioessens en Stephan Overkempe uit Moddergat. De derde prijs was voor Durk Seepma uit Oosternijkerk, Marten Zeilinga uit Dokkum en Machiel Faber uit Paesens. In de verliezersronde was de prijsverdeling als volgd: de eerste prijs; Jeroen Boonstra uit Lioessens, Durk Pieter v.d. Schaaf uit Brantgum en Tjeerd Jan Boomsma uit Morra. De tweede prijs: Klaas Veenstra uit Metslawier, Johannes Zijlstra uit Niawier en Andre Turkstra uit Niawier.

Bij de Dames waren er deze middag acht parturen. Het partuur van Lisanne v.d.Velde uit Holwerd, Martha Lia Kamma uit Holwerd en Gryte Hoekstra uit Ternaard waren onverslaanbaar en kregen de kransen omgehangen. Zij wonnen de spannende finale met  5-5 6-0 van  Alie Bos uit Hantum, Elizabeth Zijlstra uit Anjum en Hilde Seepma uit Oosternijkerk. In de verliezersronde werd de eerste prijs uitgereikt aan Martine de Boer uit Anjum, Esther Turkstra uit Niawier en Nynke Dijkstra uit Nes.