Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ale van Kammen partij 2013:

Op 9 mei; Hemelvaartsdag ,  werd de traditionele van Kammen federatie kaats partij georganiseerd door KV “Warber Bliuwe” te Morra-Lioessens. Mede dank zij het prachtige weer werd het een hele mooie kaatsdag. Voor het vele publiek was het ook zeer goed vertoeven op het mooie kaatsveld tussen de beide buurdorpen.

Voor het eerst sinds vele jaren was er bij de categorie Jongens/Meisjes voldoende deelname.
De Vier parturen kaatsten in competitie verband en aan het eind van de middag bleek  dat met 21 punten de welverdiende krans behorend bij eersteprijs werd omgehangen bij het partuur van Riemer Hoekstra uit Ee, Jacob Douma uit Oosternijkerk en Marjan Koree uit Anjum. De tweede prijs met 16 punten was voor Lolke v.d. Meulen uit Niawier, Ype Rispens uit Morra en Rielof Jan Allema uit Niawier.

Bij de Dames werd de competitie van wederom vier parturen gewonnen door het partuur van Froukje Sipma uit Ternaard, Jeannet de Graaf uit Lioessens en Metsje Sipma uit Ee. Zij bleven de gehele middag onverslagen. De tweede prijs werd uitgereikt aan het partuur van Sjoukje Elzinga uit Paesens, Johanna Bos uit Anjum en Nynke Dijkstra uit Nes zij behaalden 13 punten.

Ook in de heren A klas was er van de vier parturen één partuur oppermachtig.  Het partuur van Bouwe Stiemsma uit Lioessens, Sjouke Hylkema uit Buitenpost en Wytse Kuipers uit Hantum wonnen met 21 punten de eerste prijs. Het partuur Jacob Lei uit Paesens, Wiebe Wessel Bos uit Anjum en Douwe Anema wonnen twee partijen maar kon de partij tegen de eerste prijswinnaars met 5-5 en 4-6 net niet naar hun hand zetten en wonnen hierdoor de tweede prijs.

In de Heren B klas werd door elf partuur gestreden om de Krans. Het partuur van Jeroen Boonstra uit Lioessens, Johan Dijkstra uit Lioessens en Tjeerd Jan Boomsma uit Morra kreeg de hele middag maar één earst tegen en wonnen dus overduidelijk de eerste prijs. Zij versloegen in de finale met 5-1 en 6-4 de tweede prijs winnaars Jelle Visser uit Lauwersoog, Rik Brandsma uit Grijpskerk en Durk Pieter Hiemstra uit Brantgum. De derde prijs was voor Willem Elzinga uit Moddergat, Joop Dijkstra uit Dokkum en Frederik Dijkstra uit Kollum. In de verliezersronde werd een zeer spannende finale met 5-5 en 6-6 gewonnen door Adol Braaksma uit Lioessens, Meindert Jansma uit Metslawier , en Tom Brandsma uit Grijpskerk.  Zij wonnen deze finale van  Klaas Veenstra uit Metslawier, Jelle de Jong uit Anjum en Jan Pieter Hovinga uit Anjum.