Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ale van Kammen partij 2015:

Traditiegetrouw stond afgelopen Hemelvaartsdag weer de traditionele Ale van Kammen federatiepartij op het programma van K.V. Warber Bliuwe te Morra Lioessens. Verdeeld over 4 verschillende categorieën streden in totaal 54 kaats(t)ers om de hoogste eer.

De Heren kaatsten in een A en B klas. In de A-klas kaatsten 4 parturen een competitie. Na twee omlopen waren er nog 3 parturen met elk een winst en verliespartij. Doordat  de parturen van Jacob Lei en Auke Boomsma elk hun laatste partij wonnen moesten de eersten tegen de doorslag geven. De eerste prijs ging met 16 eersten voor en 5 tegen naar Jacob Lei, Meindert Lieuwe Jansma en Gerben Hein Wijtsma. Met 1 eerst meer tegen ging de tweede prijs naar Auke Boomsma, Nanne Stiemsma en Jelle Jaap Stiemsma.

In de B-klas streden 6 partuur om de kransen. Er werd een competitie gekaatst waarbij elk partuur 3 keer kaatste. De twee hoogst geëindigde parturen kaatsten vervolgens de finale. Na een eenzijdige finale ging de eerste prijs op de stand 5-1 en 6-4 naar het partuur van Waatze de Vries, Johan Dijkstra en Willem Elzinga. De tweede prijs was voor Iepe Dijkstra, Renze Stiemsma en Tjeerd Jan Boomsma.

Bij de Dames werd met 6 partuur eenzelfde competitie gekaatst. Hier werd een zeer spannende finale gekaatst die op 5-5 en 6-4 werd gewonnen door Alie Kuipers, Amarins Meindertsma en Johanna Bos. De tweede prijs was voor Esther Turkstra en Gryte Hoekstra.

In de jongenscategorie kaatsten vier tweetallen een competitie. Het tweetal Lolke van der Meulen en Siebe Feenstra wonnen met een totaal van 19 punten de eerste prijs. Met 17 punten behaalden Arjen Venema en Douwe Pieter Kuiper de tweede prijs.

Klik hier voor meer foto's.