Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Geslaagde Ale van Kammen Partij

Op Hemelvaartsdag organiseert traditiegetrouw de KV Warber Bliuwe de Ale van Kammen kaatspartij in Morra-Lioessens. Op deze zonovergoten dag stonden er ongeveer 70 kaatsers/kaatssters op de lijst. Er was een categorie voor de A-klasse, voor de B-Klasse, de dames en de jeugd 14-16 jaar. In alle categorieën werd er fanatiek en spannend gekaatst.

Bij de jeugd 14-16 jaar hadden zich 6 kaatsers opgegeven. Vanwege de geringe deelname werd er na elke omloop opnieuw geloot, en was er een individueel klassement. De 1e prijs werd gewonnen door Simon Jan Mol en Baukje de Vries, zij wisten beiden al hun wedstrijden te winnen.
Bij de dames stonden er 4 parturen op de lijst, hier gingen ze competitiekaatsen. Hier werd de 1e prijs gewonnen door Margriet Wijtsma, Femke Meindertsma en Johanna bos. De 2e prijs werd gewonnen door Gryte Hoekstra en Metsje Sipma.

Bij de heren B-klas stonden er 8 parturen op de lijst. Hier werd de 1e prijs in de verliezersronde gewonnen door Jeroen Boonstra, Tjerk Holwerda en Andre Turkstra. In de finale mocht het partuur van Adol Braaksma het opnemen tegen het partuur van Ype Rispens. Dit werd een eenzijdige finale met de terechte winnaars Adol Braaksma, Renze Stiemsma en Tjeerd Jan Boomsma. De 2e prijs werd gewonnen door Ype Rispens, Jelmer Elzinga en Stephan Overkempe.

In de heren A-Klas werd een competitie gekaatst met 5 parturen. In de A-klas werd er spannend gekaatst, en tot aan de laatste omloop had iedereen nog kans op een prijs. Hier was de 1e prijs voor Douwe Hiemstra, Sjouke Hylkema en Gerben Hein Wijtsma. De 2e prijs hier was voor Wilbert Hiemstra, Nanne Stiemsma en Sip Jaap Bos.


De eerstvolgende federatiepartij is op vrijdag 20 mei (dames en jeugd 14-16 jaar), en op zaterdag 21 mei (heren A en B-klas).