Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Eerste Ledenpartij KV “Warber Bliuwe”

Zaterdag 23 april werd de eerste ledenpartij van dit seizoen weer georganiseerd op het pittoreske kaatsveld tussen de buurdorpen Morra en Lioessens. Goed gezind door de weergoden, een goed bijliggende grasmat en voldoende publiek, streden er 6 parturen bij de welpen/pupillen en 7 parturen bij de schooljeugd/jeugd.

De eerste prijs bij de jongste categorie was voor Gerrit Dijkstra en Femke Slagman. De tweede prijs werd uitgereikt aan Siebe Feenstra en Mirthe Slagman en de derde prijs werd gewonnen door Sietse Botma en Alena Boonstra.Bij de jeugd werd de eerste prijs gewonnen door Wiebe Dijkstra en Janita Rispens. Jan Jippe Holwerda en Lianne Dijkstra wonnen de tweede prijs. En in de verliezerronde ging de eerste prijs naar Tjerk Holwerda en Kim Botma.

Bij de senioren waren er 3 parturen in de A-Klas en 4 parturen in de B-Klas. De prijzen werden als volgt verdeeld:
A-Klas: 1ste prijs Dennis Dijkstra, Renze Stiemsma en Gerben Hein Wijtsma.
B-Klas: 1ste prijs  Margriet Wijtsma, Jan Simon de Haan en Jaap Klijnstra
              2de prijs  Jeannet de Graaf, Klaas de Haan en Jan de Haan