Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Eerste Ledenpartij KV “Warber Bliuwe”

Zaterdag 23 april werd de eerste ledenpartij van dit seizoen weer georganiseerd op het pittoreske kaatsveld tussen de buurdorpen Morra en Lioessens. Goed gezind door de weergoden, een goed bijliggende grasmat en voldoende publiek, streden er 6 parturen bij de welpen/pupillen en 7 parturen bij de schooljeugd/jeugd.

De eerste prijs bij de jongste categorie was voor Gerrit Dijkstra en Femke Slagman. De tweede prijs werd uitgereikt aan Siebe Feenstra en Mirthe Slagman en de derde prijs werd gewonnen door Sietse Botma en Alena Boonstra.Bij de jeugd werd de eerste prijs gewonnen door Wiebe Dijkstra en Janita Rispens. Jan Jippe Holwerda en Lianne Dijkstra wonnen de tweede prijs. En in de verliezerronde ging de eerste prijs naar Tjerk Holwerda en Kim Botma.

Bij de senioren waren er 3 parturen in de A-Klas en 4 parturen in de B-Klas. De prijzen werden als volgt verdeeld:
A-Klas: 1ste prijs Dennis Dijkstra, Renze Stiemsma en Gerben Hein Wijtsma.
B-Klas: 1ste prijs  Margriet Wijtsma, Jan Simon de Haan en Jaap Klijnstra
              2de prijs  Jeannet de Graaf, Klaas de Haan en Jan de Haan