Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Eerste ledenpartij:

Voorafgaand aan de eerste ledenpartij van KV Warber Bliuwe werd zaterdagmiddag 2 mei, op het sportveld “tusken de doarpen” van Morra en Lioessens de nieuwe kleed accommodatie geopend door de voorzitter van de Sportstichting Jippe Holwerda. De langst inzittende van deze stichting; Gerben Teitsma opende de prachtig gerenoveerde kleedgelegenheid door gepast een lint door te knippen. Met grote dank aan de enorme inzet van vele vrijwilligers kan de kaatsvereniging dankbaar gebruik maken van deze prachtige moderne accommodatie.

De ledenpartij voor zowel de jeugd als de senioren kon gelukkig plaatsvinden onder prachtige weersomstandigheden. Bij de kabouters waren zes parturen beginnende jonge kaatsers op het veld te vinden. Zij speelden in competitie verband. Het partuur van Albert Vogel en Jelle Jan Dijkstra was onverslaanbaar en won met 35 punten de eerste prijs. De tweede prijs was voor Joanna Castelein en Jan Willem Cuperus. Daniël Wouda en Hennianne Boonstra kregen de derde prijs uit handen van het jeugdbestuur.

Bij de B-Jeugd streden vijf partuur in competitieverband. Ook in deze catogorie bleken de eerste prijswinnaars Johan Sipma en Anna Feenstra onverslaanbaar. Zij wonnen de eerste prijs met 28 punten. Met 22 Punten wonnen Douwe Dijkstra en Elisabeth Schregardus de tweede prijs.

Ook bij de de A-jeugd waren vijf parturen. Er werd spannend gekaatst, maar de eerste prijs winnaars ; Arjen Schregardus en Folkert Vogel, wonnen ook met 28 punten ongeslagen de competitie. De tweede prijs ging welverdiend naar Jan Berend Sipma en Sigrid Hoekstra.

Bij de Senioren werd in A en B klas gekaatst, waarbij in de B-klas door de zes parturen fanatiek en spannend werd gestreden om de krans. Het Partuur van Margriet Wijtsma, Jippe Holwerda en Tjerk Holwerda won de competitie met 21 punten. De tweede prijs was met 16 punten voor Mynke Hoekstra, Klaas de Haan en Adol Braaksma.

De zes A klassers speelden een individuele competitie waarbij drie maal opnieuw werd geloot. Aan het eind van deze sportieve strijd won Wilbert Hiemstra de krans met 21 punten. De tweede prijs was voor Gerben Hein Wijtsma die 17 punten vergaarde.

 

Klik hier voor meer foto's.