Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Gezamenlijke ledenpartij

Ieder jaar kaatsen de leden van de kaatsverenigingen “KV Klaas Thomas” van Anjum, “Thomas Prins” van Paesens-Moddergat en “KV Warber Bliuwe”  van Morra-Lioessens een gezamenlijke ledenpartij.
Afgelopen zaterdag 29 juni stond deze partij voor de Senioren van de drie verenigingen op het programma. Ondanks dat het weer niet helemaal mee zat, werd het een zeer geslaagde sportieve middag.

Bij de Dames waren helaas maar zes deelneemsters. Zij kaatsten voor een individueel klassement. Mynke Hoekstra bleef deze middag onverslagen en won met 21 punten de eerste prijs en de fel begeerde krans. Margriet Wijtsma won met 19 punten de welverdiende tweede prijs.

 

 

 

 

 

In de B klas waren 10 parturen. In de finale bleek het partuur van Hielke Muurling, Wieger Holwerda en Tjeerd Jan Boomsma niet meer de energie te beschikken die zij gedurende de hele middag hadden laten zien.  Zij verloren de partij met 5-3 en 6-4  van het goed kaatsende partuur van Klaas Veenstra, Sjoerd Sonnema en Jacob Jongeling. Het partuur van Veenstra c.o. won verdienstelijk de eerste prijs en kreeg tijdens de prijsuitreiking de kransen omgehangen. De derde prijs was voor het partuur van Jan Visser, Gerald Boersma en Johan Boersma. In de verliezersronde won het partuur van Andre Braaksma, Dirk Lei en Adol Braaksma de finale met 5-4 en 6-6 van het partuur van Jaap Klijnstra, Jan Brandsma en Willem Elzinga.

 

 

 

 

In de A klas stonden vier parturen op de lijst en werd in competitieverband gekaatst. Na twee partijen leek het partuur van Jelle Visser, Jan Pieter Hovinga en Jelle Jaap Stiemsma met twee onverslagen partijen op de winst af te stevenen. Echter bleek dit partuur de laatse partij niet te kunnen winnen van het partuur van Douwe Hiemstra, Marten Jetze Hoekstra en Gerben Hein Wijtsma. Het partuur van Hiemstra c.o. won met 5-3 en bleek gedurende de middag een eerst meer te hebben behaald dus wonnen met 18 punten de eerste prijs. Het partuur Visser c.o. kreeg met 17 punten de tweede prijs uitgereikt.

.