Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Heren Hoofdklasse partij 18 augustus 2012 te Morra/Lioessens

Op het prachtige gezellige sportveld Tussen Morra en Lioessens werd vanmiddag door KV "Warber Bliuwe" de KNKB Heren Hoofdklas uitnodiging georganiseerd. Ondanks het zeer warme weer waren er toch een ruim aantal toeschouwers. De bezoekers konden vanmiddag van een aantal spannende partijen genieten.

De Halve finale ging tussen de parturen Michiel Scheepvaart, Rene Anema en Daniel Iseger tegen het partuur van Johan van der Meulen, Hendrik Bouwhuis en Marten Feenstra. Dit was een goeie en mooie partij om naar te kijken. UIteindelijk bleek het partuur van Johan van der Meulen met 4-5 en 4-6 de partij te winnen.

In de Finale trof van der Meulen c.s. het partuur van Bauke Triemstra, Hendrik Jan v.d. Velde en Hans Wassenaar. Het partuur van Triemstra kwam door goed opstaan met 4-1 voor. Door de perkwissel van Marten Feenstra en Hendrik Bouwhuis werd de constante winst verstoord en kon het partuur van Johan van der Meulen bijkomen tot 4-3. In dit earst kwamen de parturen beide tot 6 puntenmaar door een buiten slag van Johan van der Meulen kwam het vijfde bordje voor het partuur van Triemstra aan de telegraaf. Ook het volgende earst ging met een stand van 4-6 naar Triemstra c.s. waardoor zij de eerste prijs wonnen