Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Heren Hoofdklasse partij 18 augustus 2012 te Morra/Lioessens

KV Warber Bliuwe organiseerde zaterdagmiddag 21 juni op het pittoreske kaatsveld tussen de dorpen Morra en Lioessens de Heren Hoofdklas door elkaar loten partij. De partij werd gesponsord door: Bouwbedrijf Dijkstra Draisma, Plafond bedrijf Noord Friesland, Timmerbedrijf Freerk Elzinga en Raadsma IJzerhandel. Er stonden tien parturen op de lijst. Een redelijk aantal bezoekers kon genieten van goed kaatsen en spannende partijen.

In de halve finale maakte het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Cornelis Terpstra er een spannende partij van tegen het partuur van Jan Dirk de Groot , Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra. Echter op 4-5  en 6-6 ging de winst naar Jan Dirk de Groot cs.

De finale ging tussen Menno van Zwieten , Herman Sprik en Sjoerd de Jong tegen het partuur van Jan Dirk de Groot cs.  In een gelijk opgaande strijd werden de earsten om en om verdeeld, waarbij vaak de stand 6-6 aan de telegraaf hing.
Op de stand 5-5 wisten beide parturen twee kaatsen te behouden. Helaas gingen twee opslagballen van Jan Dirk de Groot op de stand 4-4 buiten.

De volledige uitslag luidt:

1ste prijs;
Menno van Zwieten   Peins
Herman Sprik            Witmarsum
Sjoerd de Jong          St Annaparochie

2de prijs;
Jan Dirk de Groot      Buitenpost
Renze Hiemstra        St Jacobiparochie
Hendrik Kootstra       Minnertsga

3de prijs;
Bauke Triemstra       St Jacobiparochie
Dylan Drent               Harlingen
Cornelis Terpstra      Bitgummole

Klik hier voor meer foto's!

of

Klik hier voor nog meer foto's!