Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Kneuzen kaatsen en ledenpartij incl. jeugd 13 augustus 2010:

Vrijdag 13 augustus was het een enorme drukte van kaatsers in allerlei niveaus op het kaatsveld tussen de buur dorpen Morra en Lioessens. Zoals inmiddels al jaren op de laatste vrijdag van de bouwvak traditie is, organiseerde kaatsvereniging “Warber Bliuwe” ook dit jaar de veelbesproken Kneuzenpartij. Een hilarische partij voor mensen die nooit meer of zelfs nog nooit hebben gekaatst. Het bestuur van “Warber Bliuwe” had er dit jaar voor gekozen om tegelijkertijd een ledenpartij voor de jeugd en volwassenen te houden. Naast de ruim honderd kaatsers en het vele publiek waren er de jongere kinderen waarvoor een springkussen was geregeld. Door het mooie weer was de barbecue die tijdens de middag werd aangestoken ook een goed ingrediënt voor een zeer geslaagde middag.
De uitslagen van de verschillende categorieën waren als volgt:

Kneuzenpartij:

Winnaarsronde:
1ste prijs: Jan Folkert Visser, Jelle v.d. Wagen en Griet Hiemstra
Waarbij Folkert Visser tijdens de prijsuitreiking uitgeroepen werd tot koning kneus van 2010!
2de prijs: Jacob Rispens, Elvira Tolsma en Frits Dijkstra
3de prijs: Jornt Ozenga, Nico Jansen en Marjan de Haan
4de prijs: Jorien Wijtsma, Auke Elzinga en Frederik Veenstra
Verliezersronde:
1ste Prijs; Germ Swart, Rienk Terpstra en Geertruida Boomsma
2de prijs: Brant Boltjes, Folkert Visser en Rennie Haaksma

Jeugd:
Pupillen:
1ste prijs: Tjerk Holwerda en Annelynn Bakker
2de prijs: Janita Rispens en Jan Berend Sipma
Schooljeugd:
Winnaarsronde:
1ste prijs: Auke Boomsma en Rianne Rispens
2de prijs: Jan Jippe Holwerda en Kom Botma
Verliezersronde:
1ste prijs: Ype Rispens en Lianne Dijkstra

A-Klas:
1ste Prijs; Douwe Hiemstra, Marten Hoekstra en Jelle Jaap Stiemsma
2de Prijs; Jan Dijkstra, Renze Stiemsma en Jan Jacob Klimstra
B-Klas:
Winnaarsronde:
1ste Prijs: Mynke Stiemsma, Jan Simon de Haan en Carlo Spielman
2de prijs: Margriet Wijtsma, Gerke Teitsma en Jaap Klimstra
Verliezersronde:
1ste Prijs: Jenny Sipma, Jan de Haan en Simon Faber

De eerstvolgende kaatspartij die K.V. “Warber Bliuwe” organiseert, is de Heren Hoofdkasse partij op zaterdag 28 augustus. Aanvang: 12.00 uur te Morra-Lioessens.