Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Kneuzenkaatsen Moarre Ljussens

Moarre-Ljussens. Zaterdag 19 September is de jaarlijkse Kneuzen partij weer georganiseerd door KV Warber Bliuwe. Doorgaans staat de bij de vereniging de laatste kaatspartij van het jaar in het teken van de kneuzen. Zij worden op deze manier betiteld omdat dit een kaatspartij is voor de dorpsbewoners wie geen lid zijn van de kaatsvereniging.

Dit jaar waren er 18 kneuzen die zich hadden opgegeven, waardoor we 6 parturen konden samenstellen. Hierdoor werd er in 2 poules van 3 parturen gekaatst waarna de beste parturen de finale mochten kaatsen. De nummers 2 uit de poule mochten nog strijden om de 3e prijs, welke werd veroverd door Theo Schregardus, Aaltsje Grytsje Swart en Kerstin van der Wagen. De finale werd gespeeld door partuur 3 en 4. Helaas kon het partuur van Renze Jan Stiemsma, Wieke Feenstra en Eline de Haan de winnende lijn niet voortzetten en moesten zij genoeg nemen met de 2e prijs. Zij moesten het onderspit delven voor het partuur van koning kneus van vorig jaar, namelijk Pieter Tseard Swart. Hij wist met zijn teamgenoten Andre Kuipers en Jaap Bosgra alle partijen te winnen waardoor ook dit jaar Pieter Tseard Swart weer met de wisselbeker Koningkneus naar huis mocht gaan.

Naast de niet leden, mochten de normale leden zich natuurlijk ook op het sportveld laten verschijnen. Om eerst de dames maar even naar voren te halen. Zij hebben met 4 parturen een competitie verkaatst, waarna het partuur met de meeste punten naar huis mocht gaan met de 1e prijs. Het partuur van Jeannet Dijkstra, Saakje Wiegersma en Alena Boonstra had met 12 punten 1 punt meer dan hun tegenstandsters en behaalde hiermee de 2e prijs. Het partuur van Mynke Hoekstra en Froukje Sierksma was oppermachtig en heeft door alle partijen te winnen 21 punten behaald, waardoor zij met de hoepel naar huis konden gaan.

Bij de heren zijn de A-klas en de B-klas gecombineerd. Zij hebben het spel verkaatst in een winnaars- en verliezersronde. De verliezersronde werd gewonnen door Bouwe Stiemsma, Douwe Hiemstra en Jaap Klijnstra. In de finale werd er gestreden om de 1e plaats door partuur 2 en 5. Helaas kon partuur 5 zich niet voldoende staande houden en verloren zij de finale met 5-1. Hierdoor is de 2e prijs gewonnen door Jelle Jaap Stiemsma, Jan de Haan en Klaas de Haan. De 1e prijs winnaars van de heren zijn Simon Jan Mol, Johan Dijkstra en Wiebe Westra.

De Kneuzenpartij wordt doorgaans gesponsord door de Coop Anjum, waardoor alle prijswinnaars een boodschappenpakket in ontvangst mochten nemen.

Wij kijken terug op een bijzondere, maar zeer geslaagde slotpartij en hopen dat we volgend jaar weer onze leden en niet-leden van een prachtig mooi kaatsjaar kunnen voorzien.

Meer foto's kunt u vinden op: Facebook KV Warber Bliuwe