Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ledenpartij 11 augustus

Kaatsvereniging “Warber Bliuwe” kon tevreden zijn over het aantal kaatsers, die ondanks de bouwvakvakantie deelnamen aan de ledenpartij op zaterdag 11 Augustus. Prachtig kaatsweer diende zich aan, waardoor het goed vertoeven was op het gezellige sportveld “tusken de Doarpen”.

Bij de welpen/pupillen streden zeven parturen om de fel begeerde krans. In de finale kaatst het partuur van Johan Sipma en Nel Bakker tegen het partuur van Arjen Schregardus en Gerjanna Visser.  Met een stand van 1-5 en 0-6 bleken Arjen en Gerjanna oppermachtig deze middag. Zij wonnen hiermee de eerste prijs.  In de verliezersronde wonnen Jan Berend Sipma en Petra Feenstra de spannende finale  met 5-4 en 6-6 van Lisanne Koree en Siënna Boonstra.

Bij de school-  en jongens/meisjes werd in een poule gekaatst. De Vier parturen moesten drie keer kaatsen. Het partuur van Auke Boomsma en Janieta Rispens bleek deze middag onverslaanbaar. Zij wonnen hiermee met 21 punten de eerste prijs. Het partuur van Tsjerk Holwerda en Hielke Muurling won met 14 punten de tweede prijs.

 

 

 

 

Voor de Senioren stond een vrije Formatie Partij op de agenda. Ook hier werd in een poule gekaatst. Het partuur van Tiny Schregardus, Herald Boonstra en Renze Stiemsma bleek van de vijf parturen het sterkst. Zij wisten alle partijen te winnen en zo 28 punten te behalen. Met deze uitslag kregen zij de welverdiende krans omgehangen. De tweede prijs winnaars waren met 24 punten: Johan Dijkstra, Adol Braaksma en Jeannet de Graaf.

Komende woensdag staat de traditionele Rommert Zijlstra partij op de agenda. Vervolgens komen zaterdag 18 augustus de Heren Hoofdklassers naar Morra Lioessens.