Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Ledenpartij 13 augustus:

ledenkaatspartij in Morra Lioessens. Zij wonnen deze prijs in de categorie welpen/pupillen. De tweede prijs was voor Hessel de Haan en Anna Lynn Bakker.
Bij de schooljeugd/jeugd werden de prijzen als volgt verdeeld.:
1ste prijs: Jacco van Omme en Kim Botma
2de prijs: Jan Jippe Holwerda en Eline de Haan.

Bij de jeugd werd in competitie verband gekaatst. Zo konden alle parturen gedurende deze middag drie partijen kaatsen. Het was goed kaatsweer en ook voor het publiek was het goed vertoeven op het pittoreske kaatsveld en kon er volop worden genoten van de soms spannende partijen.

Bij de senioren werd deze middag door  kv warber bliuwe een vrije formatie partij georganiseerd. Hierbij wonnen Jan Jacob Klimstra, Minne Dijkstra en Janet de Graaf de eerste prijs. Zij wonnen de finale van het partuur van Gerben Hoekstra, Johan Dijkstra en Margriet Wijtsma. In de verliezersronde wonnen Jelle Jaap Stiemsma, Adol Braaksma en Petra van Omme de eerste prijs en Bouwe Stiemsma, Klaas Dijkstra en Harmke Dijkstra de tweede.

De Prijswinnaars kregen aan het eind van weer een zeer geslaagde kaatsmiddag de prijzen aangeboden door GMG en Berdi MMG uitgereikt.