Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Eerste ledenpartij 2013 KV “Warber Bliuwe”

Zaterdag 27 april werd op het mooie sportveld “tusken de doarpen”  van Morra en Lioessens de eerste ledenpartij van dit seizoen verkaatst. Ondanks de iets lage temperatuur was het toch aangenaam kaatsweer. 

Bij de welpen/Pupillen waren zeven parturen. De eerste prijs was voor Gerjanna Visser en Christina Spijksma. Zij wonnen de finale van Jan Berend Sipma en Nel Bakker. In de verliezersronde was de eerste prijs voor Folkert Jelmer Visser en Lisanne Koree. De tweede prijs in deze ronde was voor Johan Sipma en  Elisabeth Schregardus.

Bij de Schooljeugd waren vijf parturen en zij kaatsten in competitie verband. Het partuur van Simon Jan Mol en Alena Boonstra wisten met 28 punten de krans te veroveren. De tweede prijs met 23 punten ging naar Rianne Haaima en Arjen Schregardus.

Er waren ook vijf parturen bij de Dames. Hier was het partuur Lianne Dijkstra en Mynke Hoekstra oppermachtig. Zij wonnen alle partijen en hiermee de eerste prijs. Het partuur van Heleen de Haan en Gerda Elzinga won de tweede prijs.

In de Heren A-Klas won het partuur Dennis Dijkstra, Jan Jacob Klimstra en Bouwe Stiemsma in een spannende competitie de eerste prijs.

In de Heren B-Klas won het partuur Tjerk Holwerda, Jan Jippe Holwerda en Tjeerd Jan Boomsma.
Deze eerste ledenpartij werd mede mogelijk gemaakt door Dekema en Kempenaar Schilders, en Veehandel T. Klimstra.

De eerstvolgende ledenpartij is zaterdag 11 mei.