Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Ledenpartij 6 augustus:

Zaterdagmiddag  6 augustus, op de tweede zaterdag van de bouwvakvakantie werd door de kaatsvereniging “Warber Bliuwe” te Morra/Lioessens een ledenpartij georganiseerd voor de jeugd en de senioren. Het werd een mooie kaatsmiddag met heel goed kaatsweer waarbij de onweersbui net na de laatste slagen inviel.

Bij de Jeugd waren door niet al te grote deelname alle categorieën door elkaar geloot. Het partuur van Auke Boomsma, Arjen Schregardus en Grytsje Slagman bleek deze middag onverslaanbaar. Zij kregen tijdens de prijsuitreiking de krans omgehangen en namen de eerste prijs in ontvangst. De tweede prijs werd gewonnen door Jan Jippe Holwerda, Siebe Feenstra en Janita Rispens.

Bij de senioren werd tevens  in de A-, B-klas en bij de dames in poules gekaatst. Ook in al deze categorieën  werd door de eerste prijswinnaars het maximaal aantal punten behaald door alle partijen naar hun hand te zetten en onverslagen  te blijven.  In de A-Klas wonnen Jelle Jaap Stiemsma en Marten Hoekstra zeer verdienstelijk de eerste prijs. Gerben Hein Wijtsma won samen met Jan Dijkstra de tweede prijs.

In de B-Klas wonnen Robby Botma en Johan Dijkstra de eerste prijs en Klaas Veenstra en Adol Braaksma wonnen de tweede. Bij de dames bleken Tiny Schregardus en Minke Wijtsma door degelijk te kaatsen onverslaanbaar. Margriet Wijtsma won samen met Klaske Hoekstra de tweede prijs. De prijzen die de kaatsers deze middag kregen uitgereikt waren gesponsord door camping Old Huystra State” te Morra en carwash “Hemrik” te Leeuwarden.