Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Ledenpartij 4 Juli 2020

MORRA/LIOESSENS - Op 4 juli 2020 kon de kaatsvereniging weer uit de voeten met de eerste ledenpartij van het jaar. Na een lange onzekere tijd, zijn we blij dat we met de aangepaste coronamaatregelen toch het kaatsveld weer mogen betreden.

Ondanks het weer mochten we zowel bij de heren A en heren B 4 parturen welkom heten en kon er met veel plezier gekaatst worden. In beide klassen hebben we een competitie verkaatst zodat elk partuur 3 keer kon kaatsen.

Bij de A-klasse versloeg het partuur van Gerben Hein Wijtsma en Arjen Schregardus het duo Jelle Jaap Stiemsma en Siebe Feenstra met 5-4 6-6 waardoor zij met de eerste krans van het jaar naar huis mochten gaan. Bij de B-klasse werd even als bij de A-klasse de derde omloop als finale gekaatst, omdat ook hier beide parturen de eerste 2 omlopen hadden gewonnen. In een zinderende partij hebben de heren Jaap Klijnstra, Jacob Klaas Dijkstra en Douwe Hiemstra de 1e prijs met 5-5 6-6 gewonnen van de 2e prijs winnaars Douwe Dijkstra, Ype Rispens en Tjeerd Jan Boomsma.

Bij de dames waren er 6 leden welke zich hadden opgegeven. Zij hebben 3 keer individueel gekaatst. Op deze middag wist Sietske Boscha tot 3 maal toe te winnen, waardoor zij met 21 punten de 1e prijs mee naar huis nam. De 2e prijs is gewonnen door Sïenna Boonstra. Zij wist met 17 punten haar concurrenten net 1 punt voor te blijven. We kijken terug op een regenachtige, maar zeer bijzondere start van ons kaatsseizoen.