Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ledenpartij 11 mei 2013 met jeugd:

Zaterdag 11 mei werd er onder niet zulke gunstige weersomstandigheden een ledenpartij georganiseerd door KV “Warber Bliuwe” te Morra Lioessens. Ondanks de vele activiteiten in de omgeving waren er bij welpen/pupillen toch acht parturen die streden om de vel begeerde krans. Het partuur van Christine Spijksma en Siëna Boonstra won na een lange kaatsmiddag de eerste prijs. Zij wonnen de finale met 1-5 4-6 van de tweede prijs winnaars Jan Berend Sipma en Folkert Jelmer Visser.  In de verliezersronde was de eerste prijs voor Jacob Klaas Dijkstra en Franka de Boer. De tweede prijs voor Lisanne Koree en Jelmer Heeringa.

 

 

 

In de categorie Schooljeugd werd door de vijf parturen in competitie verband gekaatst. Het bleef de gehele middag erg spannend omdat het puntenklassement zeer dicht bij elkaar lag. Het partuur Simon Jan Mol en Anna Lynn Bakker behaalde 26 punten en kregen de welverdiende krans om gehangen. De tweede prijs was met 25 punten voor het partuur Gerrit Dijkstra en Eline de Haan.

 

 

 

 

 

 

 

De Finale in bij de senioren was erg spannend. Uiteindelijk wist het partuur  Adol Braaksma, Ype Rispens en Tiny Schregardus met 5-5 en 6-4 de zege te behalen en hiermee de eerste prijs te winnen. Zij wonnen de finale van de tweede prijs winnaars Jan Dijkstra, Carlo Spielman en Heleen de Haan. In de verliezersronde  kon  het partuur van Douwe Hiemstra, Jan de Haan en Rianne Rispens de partij met 4-5 en 4-6  naar hun hand te zetten en dus wonnen zij de eerste prijs.