Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Ledenpartij zaterdag 31 mei

De kaatsvereniging “Warber Bliuwe “van Morra Lioessens organiseerde zaterdag  31 mei om 13.00 uur een ledenpartij gesponsord door café de Bûnte Bok en GMG.  Er werd zowel door de jeugd als door de senioren gekaatst.  Gelukkig waren de weersomstandigheden prima waardoor er ook veel publiek om het veld aanwezig was om de prachtige partijen te aanschouwen.


Bij de Jeugd werd in drie categorieën gestreden om de kransen.

Bij de welpen waren vijf parturen die in competitie verband kaatsten. Het partuur van Albert Vogel en Elisabeth Schregardus won met 23 punten de tweede prijs. Zij wisten alle partijen te winnen, echter tegen de eerste prijs winnaars konden zij dit niet.  Het partuur van Joanna Castelein en Folkert Jelmer Visser bleek onverslaanbaar en waren met 28 punten dan ook welverdiend  de winnaars van de eerste prijs.

In de categorie van de A-Jeugd  bleek het partuur van Christine Spijksma en Eline Korree oppermachtig. Zij wonnen alle partijen in competitie verband en hierdoor kregen zij de eerste prijs uitgereikt en de kransen omgehangen.  De tweede prijs was voor Jan Berend Sipma en Siebe Feenstra die de hele middag ook goed stonden te kaatsen.

Bij de B-Jeugd waren tot aan de finale ook zeer spannende partijen te bewonderen deze middag.  Het partuur van Petra Feenstra en Johan Sipma won de finale met 5-0 en 6-2 van het partuur Tjeerd Heeringa en Gerjanna Visser.  De 1ste prijs in de verliezersronde werd gewonnen door Jelmer Heeringa en Nel Bakker.

De Senioren  kaatsten een vrije formatie partij. Ieder partuur moest bestaan uit een A- maat, B-maat en een Dame. Er werd door de zeven opgegeven parturen fanatiek gestreden om de winst.
Het partuur van Mynke Hoekstra, Jippe Holwerda en Renze Stiemsma wist de zeer spannende finale te winnen van het partuur van Antsje Wijtsma, Adol Braaksma en Jan Jacob Klimstra. De eerste prijs in de verliezersronde werd gewonnen door het partuur van Jenny Sipma, Jan de Haan en Douwe Hiemstra.

 

Klik hier voor meer foto's!