Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Eerste Ledenpartij Morra Lioessens 2014

Zaterdag 3 mei organiseerde kaatsvereniging “Warber Bliuwe”van Morra Lioessens de eerste ledenpartij van 2014.  De voorzitter Gerben Hein Wijtsma opende het kaats seizoen door iedereen erg veel succes en kaatsplezier te wensen voor het komende seizoen.

De welpen kaatsten deze middag volgens het kabouterkaatsen.  Dit was erg geslaagd. Van de vier parturen won het partuur van Franka Bakker en Anniek Hoekstra met 17 punten  de  tweede prijs.  Anna Feenstra en Daniël Woude wonnen  met 18 punten de eerste prijs en kregen naast een prachtige beker ook de krans omgehangen.

Bij de jeugd kaatsten zeven tweetallen tegen elkaar. In de verliezersronde wonnen Siebe Feenstra en Iris Hoekstra de eerste prijs. In de winnaarsronde werd de finale door Arjen Schregardus en Petra Feenstra met 5-3 en 6-0 gewonnen van Eline Koree en Siënna Boonstra.

Bij de senioren werd in de A-klas de individuele competitie gewonnen door Gerben Hein Wijtsma. De tweede prijs was voor Douwe Hiemstra. In de B-Klas werd in competitie verband gekaatst. Hierbij wist het partuur van Jan Dijkstra, Eelke Sipma en Rianne Rispens  alle partijen onverslagen te blijven en wonnen hiermee de eerste prijs.

Bij de prijsuitreiking kon terug gekeken worden op een prachtige kaatsmiddag met redelijk publiek. Ook de weersomstandigheden waren zeker voor de tijd van het jaar erg gunstig.