Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ledenpartij K.V. “Warber Bliuwe”

Zaterdag 21 mei werd in Morra/Lioessens de tweede ledenpartij van dit seizoen verkaatst. Het was super kaatsweer en er werd onder toezicht van redelijk wat publiek, erg sportief gekaatst.

Bij de Welpen /Pupillen werd de eerste prijs gewonnen door Gerrit Dijkstra en Sigrid Hoekstra. Zij versloegen Arjen Schregardus en Christine Spyksma in de Finale.Bij de schooljeugd/jeugd werd deze middag in competitie verband gekaatst. Uiteindelijk bleken Jan Jippe Holwerda en Janita Rispens de meeste punten te hebben behaald. Zij kregen de fel begeerde krans uitgereikt. De tweede prijs was voor Ype Rispens en Kim Botma.

Bij de Dames wonnen Gerda Elzinga, Harmke Dijkstra en Janita Spijksma de competitie.
In de Heren werd er tevens in competitie verband gekaatst. In de A-Klas was de eerste prijs voor Dennis Dijkstra, Jelle jaap Stiemsma en Marten Jetze Hoekstra. In de B-Klas wonnen Minne Dijkstra, Robbie Botma en Klaas Veenstra de eerste prijs en de tweede prijs werd gewonnen door Sjoerd Sonnema, Jaap Klijnstra en Johan Dijkstra.