Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Gezamenlijke Leden partij Anjum, Paesens-Moddergat en Morra-Lioessens:

Traditiegetrouw wordt er elk seizoen door de kaatsverenigingen van Anjum, Paesens-Moddergat en Morra-Lioessens een gezamenlijke ledenpartij georganiseerd. Afgelopen vrijdag 17 juni organiseerde KV Warber Bliuwe uit Morra Lioessens deze ledenpartij voor de jeugd. Ondanks de slechte weersvoorspelling kon er de hele avond onder goede omstandigheden gekaatst worden. Er werd in vier verschillende categorieën gekaatst. In elke categorie waren vier partuur, zodat overal in competitie verband gekaatst kon worden. Het werd een sportieve avond met vele leuke en spannende partijen. De prijzen werden als volgt verdeeld:


Kabouters:
1ste prijs Akkelien Hofman en Nynke de Vries
2de prijs Christine Spijksma en Danielle VisserWelpen:
1ste prijs Sytse Koree, Jitze Scheepstra en Tineke Visser
2de prijs Eline Koree, Björn Vanger en Durk Visser

Pupillen:
1ste prijs Siebe Feenstra en Grytsje Groen
2de prijs Clarck Lei en Hessel de Haan

Schooljeugd:
1ste Prijs Wiebe Dijkstra, Tjerk Holwerda en Janita Rispens
2de  prijs Auke Boomsma, Marjan Koree en Joeri de Jong