Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ledenpartij vrije formatie + jeugd, 11 september 2010:

Zaterdag 11 september werd er op het sportveld tussen Morra en Lioessens door KV Warber Bliuwe de een na laatste ledenpartij georganiseerd. Door de jeugd werd er in tweetallen gestreden om de kransen.
Bij de welpen/pupillen werd de eerste prijs gewonnen door Tjerk Holwerda en Alena Boonstra en de tweede prijs was voor Gerrit Dijkstra en Christine Spyksma.
In de verliezersronde werden de prijzen als volgt verdeeld: 1ste: Hessel de Haan en Femke Slagman. 2de: Eline de Haan en Grytsje Slagman

Bij de schooljeugd/jeugd werd een spannende finale gewonnen door Jacco van Omme en Aaltsje Grytsje Swart. Zij stonden met 2-5 achter maar konden toch de partij naar hun hand zetten en versloegen Jan Jippe Holwerda en Rianne Rispens uiteindelijk door goed scherp te blijven kaatsen. Bennie Spyksma en Lianne Dijkstra wonnen de eerste prijs in de verliezersronde.

Voor de senioren was er een vrije formatie partij. Er stonden acht parturen met een A-, B- en C- maat op de lijst. De finale ging uiteindelijk tussen het partuur van Gerben Hein Wijtsma, Eleke Sipma en Sieger Boonstra en het partuur van Wilbert Hiemstra, Ype Dijkstra en Andre Braaksma. Gerben Hein en consorten wisten de partij met 3-5 en 4-6 te winnen en konden de krans in ontvangst nemen.
In de verliezersronde werd de eerste prijs gewonnen door Douwe Hiemstra, Adol Braaksma en Klaske Hoekstra. De tweede prijs was voor het partuur van Jaap Klijnstra, Hendrik Feenstra en Klaas Slagman.

Mede door het goede weer en de hulp van vele vrijwilligers die vooral bij de jeugd partijen onmisbaar zijn, werd het weer een zeer geslaagde middag.

Zaterdag 18 september staat de laatste ledenpartij op de agenda. Deze wordt zoals traditie afgesloten met een finale feest.