Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Sexbierum-Pietersbierum winnaar NK-schoolmeisjes in Morra-Lioessens

Afgelopen zaterdag organiseerde kaatsvereniging Warber Bliuwe het NK-schoolmeisjes. Met het talent zit het wel goed in deze categorie, er werd zeer goed en spannend gekaatst. De finale werd gekaatst door het partuur van Sexbierum-Pietersbierum(Sigrid Post, Berber Bruinsma en Fiera de Vries en Makkum (Larissa Smink, Indy Tuinier en Anouk Smink). In een spannende finale won het partuur van Sexbierum-Pietersbierum met een stand van 5-4 6-2. Verder was er nog een 3e prijs voor het partuur van Jirnsum (Foke Jil Bakker en Dian Dijkstra).

Halverwege de dag kwamen er steeds meer telefoontjes uit Akkrum, waar het NK-schooljongens werd gekaatst. Hier verdedigden Jan Berend Sipma, Gerwin Dijkstra en Arjen Schregardus de clubkleuren. En met succes, hier werd een knappe 3e prijs behaald door de mannen! Toen de jongens weer terug kwamen, werden ze als helden onthaald! Na een rondrit door de beide dorpen kwam aan deze mooie dag een eind. Kaatsvereniging Warber Bliuwe wil alle vrijwilligers en sponsors die deze dag geholpen hebben bedanken voor hun inzet!