Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Sexbierum-Pietersbierum winnaar NK-schoolmeisjes in Morra-Lioessens

Afgelopen zaterdag organiseerde kaatsvereniging Warber Bliuwe het NK-schoolmeisjes. Met het talent zit het wel goed in deze categorie, er werd zeer goed en spannend gekaatst. De finale werd gekaatst door het partuur van Sexbierum-Pietersbierum(Sigrid Post, Berber Bruinsma en Fiera de Vries en Makkum (Larissa Smink, Indy Tuinier en Anouk Smink). In een spannende finale won het partuur van Sexbierum-Pietersbierum met een stand van 5-4 6-2. Verder was er nog een 3e prijs voor het partuur van Jirnsum (Foke Jil Bakker en Dian Dijkstra).

Halverwege de dag kwamen er steeds meer telefoontjes uit Akkrum, waar het NK-schooljongens werd gekaatst. Hier verdedigden Jan Berend Sipma, Gerwin Dijkstra en Arjen Schregardus de clubkleuren. En met succes, hier werd een knappe 3e prijs behaald door de mannen! Toen de jongens weer terug kwamen, werden ze als helden onthaald! Na een rondrit door de beide dorpen kwam aan deze mooie dag een eind. Kaatsvereniging Warber Bliuwe wil alle vrijwilligers en sponsors die deze dag geholpen hebben bedanken voor hun inzet!