Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Plus Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

AB Vakwerk

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Administratiekantoor Dijkstra B.V.

Handelsondernemening Age de Jong

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Bouwbedrijf Dijkstra

Rabobank

Agema Vlaggenmasten

BGT Bestrating

Brouwer en Brouwer B.V.

DJ Hekwerk

Frits Dijkstra

Gerben Swart Agriservice

Installatie- Montagebedrijf H. Keizer

J. Barkmeijer en Zonen B.V.

Jan Simon de Haan

Jansma Veehandel

Klimstra Infra Techniek

Kooistra Van der Ploeg Kozijnkonstrukties

KWW Bedum B.V.

Martens kunststoffen

Nicolai Glashandel

Onderhoudsbedrijf S. Faber

R. Braaksma Timmerwerken

R.T. Jansma

Schilder- en stucwerk S. van der Wielen

Sjoerd van der Beij Voegbedrijf

Stadscafé en Pizzeria Uccello

Svensk Gardning B.V.

T. Sijtsma

Timmerbedriuw J.W. Hoekstra

Van Driesum Bouw B.V.

Verno

Wijma en Koree Metselwerken

Germ Wytsma Grondwerk Riolering Kraanverhuur

Hondenspullenkopen.nl

Hoogland attractie verhuur

Leonard Klimstra Dienstverlening

om'e Noard Tent en Party verhuur

Zandlevengroep

Ouder- Kind kaatspartij te Morra Lioessens

Afgelopen vrijdagavond werden om 18.00 uur de eerste ballen door de jeugdleden van “K.V.  Warber Bliuwe” te Morra Lioessens opgeslagen. De jeugdleden vormden met een van hun ouders of eventueel met een oom of tante een partuur. Gelukkig waren de weergoden de kaatsers goed gezind en werd het na een hele dag regen net op tijd droog om deze traditionele jaarlijkse kaatspartij onder goede weersomstandigheden te verkaatsen. Ook voor het talrijk opgekomen publiek was het hierdoor goed vertoeven op het gezellige kaatsveld. Het bestuur had zoals gewoonlijk weer gezorgd voor een  sfeervolle kaatsarena. Er werd door de tweeëntwintig parturen sportief en fanatiek gestreden om de krans en vooral ook om de eer. Om de kaatsers een beetje evenwichtige strijd aan te kunnen laten gaan werd er in een A en B klas gekaatst.
In de A klas werd de finale gespeeld tussen het partuur van Nel Bakker met Gerke Teitsma tegen Arjen Schregardus en moeder Tiny Schregardus. Het werd een spannende strijd die uiteindelijk met 5-4 en 6-4 werd gewonnen door Arjen en Tiny. De derde prijs was voor Simon Jan Mol en vader Andries Mol.  In de verliezersronde wonnen Iris Hoekstra met vader Menno Hoekstra de finale met 5-4 4n 6-4 van Alena Boonstra en vader Herald Boonstra.

In de B klas stonden de parturen Christine Spijksma en vader Jetze Spijksma in de finale tegen Johan Sipma en moeder Jenny Sipma. Het partuur van christine en Jetze bleek oppermachtig en won met 2-5 en 0-6, zij kregen de begeerde krans omgehangen. De derde prijswinnaars waren Douwe Dijkstra en moeder Aukje Dijkstra. In de verliezersronde was de eerste prijs voor Jacob Klaas Dijkstra en Vader Phillipus Dijkstra. De Tweede prijs werd gewonnen door Grytsje Slagman en oom Sjouke Slagman.