Sponsoren

 

De Bûnte Bok

Slagerij Menno Hoekstra

Coop Anjum

Timmer/Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga

Loonbedrijf J.K. Dijkstra

Plafondbedriuw Noard Fryslân


Schildersbedrijf Hoek en Wad

Bloemisterij hogedijken

Dorpshuis De Stikel

Wiltsje en Baukje Wijtsma

IJzerhandel Raadsma

Assurantie- & adm. knt. A.C. Mol

Jippe en Maaike Holwerda

GMG, DEM, WMR

Faber Installatietechniek

Veehandel T. Klimstra

Handelsondernemening Age de Jong

ZZP partij

Dekema Schilders Lioessens


Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma

Hoogland bv

Friesland Sportprijzen

Profyto DSD

M. van Kammen Cateringservice

Timmer en onderhoudsbedrijf J&M Dijkstra

Rabobank

Koopmans verffabriek

Glas service Noord Nederland A. Zeilmaker

 

Ouder- Kind kaatspartij te Morra Lioessens

Afgelopen vrijdagavond werden om 18.00 uur de eerste ballen door de jeugdleden van “K.V.  Warber Bliuwe” te Morra Lioessens opgeslagen. De jeugdleden vormden met een van hun ouders of eventueel met een oom of tante een partuur. Gelukkig waren de weergoden de kaatsers goed gezind en werd het na een hele dag regen net op tijd droog om deze traditionele jaarlijkse kaatspartij onder goede weersomstandigheden te verkaatsen. Ook voor het talrijk opgekomen publiek was het hierdoor goed vertoeven op het gezellige kaatsveld. Het bestuur had zoals gewoonlijk weer gezorgd voor een  sfeervolle kaatsarena. Er werd door de tweeëntwintig parturen sportief en fanatiek gestreden om de krans en vooral ook om de eer. Om de kaatsers een beetje evenwichtige strijd aan te kunnen laten gaan werd er in een A en B klas gekaatst.
In de A klas werd de finale gespeeld tussen het partuur van Nel Bakker met Gerke Teitsma tegen Arjen Schregardus en moeder Tiny Schregardus. Het werd een spannende strijd die uiteindelijk met 5-4 en 6-4 werd gewonnen door Arjen en Tiny. De derde prijs was voor Simon Jan Mol en vader Andries Mol.  In de verliezersronde wonnen Iris Hoekstra met vader Menno Hoekstra de finale met 5-4 4n 6-4 van Alena Boonstra en vader Herald Boonstra.

In de B klas stonden de parturen Christine Spijksma en vader Jetze Spijksma in de finale tegen Johan Sipma en moeder Jenny Sipma. Het partuur van christine en Jetze bleek oppermachtig en won met 2-5 en 0-6, zij kregen de begeerde krans omgehangen. De derde prijswinnaars waren Douwe Dijkstra en moeder Aukje Dijkstra. In de verliezersronde was de eerste prijs voor Jacob Klaas Dijkstra en Vader Phillipus Dijkstra. De Tweede prijs werd gewonnen door Grytsje Slagman en oom Sjouke Slagman.